โปรโมชั่น ดีๆ ที่ USUNGAME เท่านั้น

โปรโมชั่นคืนยอดเสีย รับโบนัส 3% ไม่จำกัด ทุกวัน

เงื่อนไข : การคืนยอดเสีย เริ่มรับได้ ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 01.00 น. ถึงเวลา 23.59 น. ของทุกวัน และรีเซทใหม่ทุกวัน

***บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อหาและโทษทางอาญาของกัญชา การนิรโทษกรรมของการครอบครองกัญชา เนื่องจากประชาชนหลายคนหลายกลุ่มแอบปลูกกัญชาแบบใช้กัญชาเป็นยารักษาโรค หรือแอบแจกจ่ายยากัญชามาก่อนหน้านี้ จะได้รับการนิรโทษกรรม ไม่ต้องมีความผิดแม้จะมีตำรวจไปจับแต่ศาลจะไม่ลงโทษ LOTTOSOD จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับ ข้อหาและโทษทางอาญาของกัญชา หากพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ

ข้อหาและโทษทางอาญาของกัญชา

ความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับกัญชา

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตจำหน่ายนำเข้าและส่งออก หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษเว้นแต่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกระทรวง กฎหมายได้เปิดช่องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้อนุญาตนำยาเสพติดให้โทษมาทำการวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้แต่ต้องรายงานการรับการจ่ายการเก็บรักษา และวิธีปฏิบัติอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษทุก 6 เดือน

การผลิตนำเข้าหรือส่งออก

มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 500,000 บาทจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัมมีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับจำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปีและปรับตั้งแต่ 1 แสนถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท การครอบครองมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 76 วรรคหนึ่งการเสพมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 92 วรรคหนึ่ง

เริ่มปรับนำกัญชามาใช้อีกครั้ง

ในประเทศไทยตื่นตัวเรื่องการใช้กัญชาในการรักษาโรค และกัญชงพืชเศรษฐกิจทําเส้นใยต่างๆ มีการแอบทดลองใช้กัญชารักษาโรคส่วนบุคคล หรือแอบแจกจ่ายกันด้วยโดยอาศัยข้อมูลความรู้จากทางอินเทอร์เน็ต ผลทางคลินิกของน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วยสารสำคัญหลายชนิดรวมกันสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ผลดีแล้วกับคนนับหมื่นคนจากงานวิจัยของโรงพยาบาลในไทยหลายภาค ส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่เจ็บป่วยรักษาหายจากด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน มีการเรียกร้องให้ใช้กัญชารักษาโรคอย่างถูกกฎหมายมาหลายปี จนไม่ค่อยมีการผ่อนปรนมากขึ้นตามลำดับและมีคลีนิคการค้าขอดูแลรักษา

ข้อหาและโทษทางอาญาของกัญชา

เหตุผลที่ควรปลดล็อกกัญชา

1 ให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาได้มากขึ้นกว่าเดิม เช่นผู้ป่วยปลูกที่บ้านได้เองไว้รักษาไม่เกิน 6 ต้นสะดวกใช้ไม่ต้องเดินทางพบแพทย์บ่อย

2 ควรมีกฎหมายรองรับให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านสามารถขออนุญาตปลูกได้เพื่อปรุงยาให้กับผู้ป่วยของตน

3 ผู้ป่วยสามารถขออนุญาตปลูกได้ เพื่อใช้ในการรักษาตนเอง โดยผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาด้วยกัญชาจากแพทย์ก่อน หรือเพียงมีโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว

เหตุผลที่สนับสนุนกัญชาเสรี

1 ผู้ที่เสพหรือครอบครองกัญชารุนแรงเกินกว่าเหตุ

2 โทษที่รุนแรงของกัญชาอาจไม่ช่วยป้องกันวัยรุ่นติดยาเสพติด เหมือนกับที่ไม่ได้ช่วยป้องกันยาบ้ายาอี

3 เสรีกัญชาทำให้ลดการพึ่งพาการซื้อขายกัญชาในตลาดมืด และประหยัดงบประมาณของรัฐในการลงโทษ หรือจับกุมผู้ใช้กัญชาเสรีกัญชาช่วยสร้างงาน และทำให้รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีมากขึ้นเนื่องจากการค้ากัญชา

ข้อหาและโทษทางอาญาของกัญชา

เหตุผลที่คัดค้านกัญชาเสรี

1 เสรีกัญชารวมถึงการให้ผู้ป่วยปลูกกัญชาไว้ที่บ้าน ในปริมาณที่กำหนดเพิ่มความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของการใช้สูตรตลาดมืด วัยรุ่นมีโอกาสง่ายที่จะเสพติดหรือค้ากัญชา

2 อาจมีผลทำให้มีคนเสพติดกัญชา และส่งผลต่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นมาด้วยคนเสพ และค้ากัญชาในลักษณะของยาเสพติดตามท้องถนน

3 กัญชาเพิ่มความเสี่ยงต่อพิษกัญชาเฉียบพลันเช่นในรัฐ Colorado ปี 2012 มีการลงประชามติ ให้เปิดเสรีโดยให้นักกฎหมายมีผลบังคับใช้ปี ค.ศ 2014 ทำให้อุบัติเหตุการของเด็กและเยาวชนเรื่องกัญชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ช่วงนิรโทษกรมมกัญชาในไทย  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรียกผู้มีสิทธิ์ครอบครองกัญชา 3 กลุ่มให้เข้ามาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วันหลังกฎหมายใช้กัญชากระท่อมทางการแพทย์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำหรับคน 3 กลุ่มคือ 1 ผู้มีโอกาสได้รับใบอนุญาต ได้แก่แพทย์นักวิจัยวิสาหกิจชุมชน 2 สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว 3 ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับใบอนุญาต

ในบทความหน้า เว็บหวยที่มั่นคง จะนำเรื่องราวสาระหน้ารู้อะไรมาฝากเพื่อนๆอีกรอติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เว็บแทงหวยเว็บอันดับหนึ่งขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ท่านที่มีความสนใจที่จะเป็นสมาชิกท่านสามารถสมัครLOTTOSODได้ง่ายๆโดยคลิกที่สมัครสมาชิก