โปรโมชั่น ดีๆ ที่ USUNGAME เท่านั้น

โปรโมชั่นคืนยอดเสีย รับโบนัส 3% ไม่จำกัด ทุกวัน

เงื่อนไข : การคืนยอดเสีย เริ่มรับได้ ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 01.00 น. ถึงเวลา 23.59 น. ของทุกวัน และรีเซทใหม่ทุกวัน

***บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความฝันคืออะไร และฝันวันไหนดี

ความฝันคืออะไร และฝันวันไหนดี จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้
ความหมายว่า
ฝัน : การนึกเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อเวลานอนหลับ”
เซนจูรี่ ดิคชันนารี ของอังกฤษ อธิบายว่า
ฝัน (dream) : คือความรู้สึกอย่างราง ๆ ถึงภาพและ
ความคิดทั้งหลายบางส่วนในเวลานอนหลับ
ลารูสส์ ดิคชันนารี ของฝรั่งเศส อธิบายว่า
ฝัน : หมวดหมู่ของความคิดและภาพทั้งหลาย ที่ปรากฎ
แก่วิญญาณในระหว่างนอนหลับ ความฝันมีอยู่เสมอตั้งแต่เรา
ตั้งต้นหลับจนกระทั่งเราตื่น แต่บางคืนที่เรารู้สึกว่า เราไม่ได้ฝัน
นั้น แท้จริงแล้ว เราฝันเหมือนกัน แต่เราจำไม่ได้เอง”

ในคัมภีร์สารัตถะสังคทะ ของ พระนันทาจาริย์ กล่าวว่า
“พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนที่ฝันร้าย คือฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ
ที่น่ากลัว น่าหวาดเสียวนั้น ก็เป็นเพราะเหตุที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ
ในเวลานอนหลับ แต่ผู้ที่มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอด
เวลา แม้กระทั่งหลับแล้ว ก็จะฝันเท็นแต่สิ่งที่ดีเสมอ ไม่ฝันถึงสิ่ง
ชั่วร้ายหรือน่าหวาดกลัวเลย”
“ความฝันดีย่อมเกิดจากหัวใจที่สงบ…ถ้าเราอยากฝันดีก็
ควรตั้งใจดี มีจิตเมตตาแก่ทุกคน ก่อนจะถึงเวลาหลับ”
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผู้ประพันธ์ เรื่อง “ความฝัน”
ได้แปลข้อคิดในการทำนายฝัน ของต่างประเทศ ซึ่งเขียนโดย
ท่านผู้หญิงเดอชีเร มีหลักเกณฑ์ในการทำนายฝันที่น่าคิดและ
น่าสนใจดังนี้.-

หลักของท่านผู้หญิงเดอชีเร
ท่านผู้นี้ได้วางหลักว่า จะต้องระวัง ที่จะไม่ให้เอาความฝัน
อันเกิดจากร่างกายไม่ปกติหรือหัวใจที่พัวพันอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นั้นมาเป็นความฝันที่เป็นบุพนิมิต คือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า
และความฝันที่อาจเป็นบุพนิมิตได้นั้น คือความฝันที่มีขึ้นตั้งแต่
เที่ยงคืนถึงย่ำรุ่งเท่านั้น
ท่านผู้นี้ได้อธิบายต่อไปว่าอานุภาพของพระจันทร์เป็นเครื่อง
ทำความฝันให้เป็นจริงหรือไม่จริงได้ สุดแต่ว่าฝันวันไหน ตามทาง
โคจรของพระจันทร์ ซึ่งมีความหมายต่าง ๆ กันดังนี้..
อานุภาพความฝัน

ความฝันคืออะไร และฝันวันไหนดี

ㆍ ขึ้น 1 ค่ำ – ตามธรรมดาเป็นความฝันที่ดีเสมอ กล่าวคือ ถ้า
หากฝันดี ก็จะได้ผลดีตามฝัน ถ้าฝันร้าย ผลร้าย
ก็จะบรรเทา ไม่ร้ายเท่าที่ฝันในวันอื่น ๆ
ㆍ ขึ้น 2 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือฝันร้ายก็จะไม่เป็นตามฝัน
ㆍ ขึ้น 3 คำ -เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกัน
ㆍ ขึ้น 4 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
ㆍ ขึ้น 5 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ และไม่ควรเอาใจใส่
ㆍ ขึ้น 6 ค่ำ – ตัวคามฝันเองไม่แปลว่าดีหรือร้ายประการใด
และอยู่ในจำพวกความฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ความ
ฝันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผู้ฝืนจะต้องปกปิค เป็น
ความฝันที่ร้ายที่สุด ถ้าเอาไปเล่าให้ใครฟังจะ
เคราะห์ร้าย (โดยที่เจ้าตำราเป็นผู้หญิง จึงมีการ
ถือโชคลางชนิดนี้ด้วย)
· ขึ้น 7 ค่ำ – ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
ㆍ ขึ้น 8 ค่ำ – ความฝันมีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ
ㆍ ขึ้น 9 ค่ำ – มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ และจะเป็นจริงเร็วขึ้นด้วย
· ขึ้น 10 ค่ำ – มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำ
ㆍ ขึ้น 11 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่ต้องรอไปอีกหลาย ” วันภายหลัง
ㆍ ขึ้น 12 ค่ำ – ความฝันจะตรงกันข้ามหมด คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย ฝันร้ายจะกลายเป็นดี
ㆍ ขึ้น 13 คำ – ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียว คือเรื่องแต่งงาน ความฝันอย่างอื่นนอกจากนั้นเชื่อไม่ได้
ㆍ ขึ้น 14 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่จะต้องคอยไปอีกนาน
ㆍ ขึ้น 15 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 10 วันข้างหน้านับจากวันที่ฝัน

ความฝันคืออะไร และฝันวันไหนดี


· แรม 1 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
ㆍ แรม 2 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า
ㆍ แรม 3 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย
ㆍ แรม 4 ค่ำ – เป็นฝันดีหมดทุกอัน ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี
ㆍ แรม 5 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า
ㆍ แรม 6 ค่ำ – เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย
· แรม 7 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็ว
ㆍ แรม 8 คำ – ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า
ㆍ แรม 9 ค่ำ – ความฝันจะดีเสมอ ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี
ㆍ แรม 10 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริง และจะได้ข่าวใน 8 วัน
· แรม 11 ค่ำ – เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว
ㆍ แรม 12 ค่ำ – เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน
ㆍ แรม 13 ค่ำ – ความฝันจะเป็นจริง และเป็นผลดีเสมอ
ㆍ แรม 14 ค่ำ – มีลักษณะอย่างเดียวกับแรม 13 ค่ำ
ㆍ แรม 15 ค่ำ – ไม่ว่าฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนั้นเอง

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับฝันคืออะไรที่นำมาฝาก สมัครสมาชิก สำหรับเนื้อหาเพิ่มเติม หรือเสี่ยงโชค