โปรโมชั่น ดีๆ ที่ USUNGAME เท่านั้น

โปรโมชั่นคืนยอดเสีย รับโบนัส 3% ไม่จำกัด ทุกวัน

เงื่อนไข : การคืนยอดเสีย เริ่มรับได้ ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 01.00 น. ถึงเวลา 23.59 น. ของทุกวัน และรีเซทใหม่ทุกวัน

***บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พระประจำวันเกิด ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน คนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธ พระพุทธรูปก็เป็นสิ่งมีอยู่คู่บ้านคู่เมืองและคุ้นชินไปแล้วในวิถีของชาวพุทธ อีกสิ่งที่เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องเคยสักการะ พระประจำวันเกิด แต่ละปางจะมีลักษณะยังไงและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง ตาม LOTTOSOD ไปดูกันเลยค่ะ

พระประจำวันเกิด

วันจันทร์ (พระจันทร์)

พระปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร

ความเป็นมาคือการห้ามญาติระหว่างญาติฝั่งบิดาและมารดา ในการทะเลาะกันแย่งแม่น้ำโรหิณี ส่วนลักษณะของปางห้ามสมุทรคือจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาบริเวณหน้าอก ความเป็นมาคือ ทรงแสดงพุทธปาฏิหารย์เพื่อทำลายทิฐิมานะของเหล่าชฎิลทั้งหลาย ด้วยการห้ามฝน ห้ามลม ห้ามพายุ และห้ามน้ำไม่ให้ท่วมบริเวณที่ประทับ เพื่อทำให้พวกชฎิลเห็นเป็นที่อัศจรรย์และยอมบวชเป็นพุทธสาวก

พระประจำวันเกิด

วันอังคาร (พระอังคาร)

พระปางไสยาสน์ หรือพระนอน

พระพุทธองค์รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงบรรทมแบบสีหไสยาสน์ หรือการนอนแบบราชสีห์ และตั้งใจจะไม่ลุกขึ้นมาอีก การสร้างปางนี้จึงเป็นการรำลึกถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพาน

พระประจำวันเกิด

วันพุธ (พระพุธ) พระปางอุ้มบาตร

เมื่อครั้งที่ได้แสดงปาฏิหาร์เหาะขึ้นไปในอากาศต่อหน้าญาติ ๆ ทำให้ลดทิฐิลง พร้อมทั้งมีการเทศนา แต่ญาติไม่มีใครได้ถวายอาหารให้เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกจะต้องฉันอาหารที่เตรียมไว้ในวัง แต่พระพุทธองค์ได้พาเหล่าพระสาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ ชาวบ้านจึงได้เห็นพระจริยาวัตรขณะอุ้มบาตรโปรดสัตว์ จึงสรรเสริญ

วันพุธกลางคืน (พระปางป่าเลไลย์)

พระประจำวันเกิด

วันพฤหัส (พระพฤหัส) พระปางสมาธิ

ปางนี้มาจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือคือวันวิสาขบูชา

พระประจำวันเกิด
ขอบคุณภาพจาก/Twitter

วันศุกร์ (พระศุกร์) พระปางรำพึง

ปางที่มาจากการที่หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และคิดได้ว่าธรรมที่ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ จึงคิดจะไม่สั่งสอนธรรมแก่มนุษย์แล้ว แต่ท้าวสหัมบดีพรหมก็ขอให้พระองค์ทรงสั่งสอนชาวโลกอีกครั้งโดยบอกว่ายังมีมนุษย์ที่กิเลสเบาบางที่ยังจะฟังธรรมอยู่ เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นด้วยจึงหันกลับมาสั่งสอนธรรมต่อไปจนเสด็จปรินิพพาน

พระประจำวันเกิด

วันเสาร์ (พระเสาร์) พระปางนาคปรก

เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วได้นั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่นั้นฝนตกลงมาไม่หยุดได้มีพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่า “มุจลินท์นาคราช” ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการขนดร่างเป็นวงกลม 7 รอบแล้วแผ่พังพานปกคลุมพระพุทธเจ้าไว้ และเมื่อฝนหยุดตกจึงได้แปลงร่างเป็นมาณพเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์

พระประจำวันเกิด
ขอบคุณภาพจาก/Brass Prince

วันอาทิตย์ (พระอาทิตย์) พระปางถวายเนตร

มีที่มาจากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และได้ประทับเสวยวิมุตติสุข หรือ “สุขที่เกิดจากความสงบ” ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน และไปยืนกลางแจ้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์และมองอยู่เป็นเวลา 7 วันโดยที่ตาไม่กระพริบเลย ซึ่งทำให้สถานที่นี้ถูกเลยว่า “อนิมิสเจดีย์”

ในบทความหน้าLOTTOSODจะนำเรื่องราวสาระหน้ารู้อะไรมาฝากเพื่อนอีกรอติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เว็บแทงหวยLOTTOSODเว็บอันดับหนึ่งขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ท่านที่มีความสนใจที่จะเป็นสมาชิกท่านสามารถสมัครLOTTOSODได้ง่ายๆโดยคลิกที่สมัครสมาชิก