สร้างโรงจอดรถ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย นอกจากตัวบ้านแล้ว โรงจอดรถก็มีความสำคัญ เพราะคงไม่มีใครอยากจอดรถตากลมตากฝนนอกบ้านแน่ๆ โรงจอดรถจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจส่งผลทั้งด้านบวก และด้านลบต่อบ้านได้ ดังนั้นถ้ากำลังมีแพลนสร้างที่จอดรถ วันนี้เว็บ LOTTOSOD นำหลักฮวงจุ้ยของโรงจอดรถ ที่จะช่วงเสริมดวงชะตาคุณและบ้านของคุณ เพื่อให้ทุกพื้นที่ในบ้านเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคล ไปดูเทคนิคการสร้างโรงจอดรถให้ถูกหลักฮวงจุ้ยกันค่ะ

สร้างโรงจอดรถ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

สร้างโรงจอดรถ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

รถยนต์ เป็นตัวแทนของธาตุโลหะหรือทอง และจะให้พลังหยางที่ดีเยี่ยมหากมีการใช้งานเป็นประจำในการสร้างโรงจอดรถ เจ้าของบ้านควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรดูทิศและธาตุประจำทิศดังกล่าวให้ดี หากสร้างโรงจอดรถในทิศที่เป็นมงคล เจ้าของบ้านและสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในบ้านจะได้รับโชคลาภอย่างมหาศาล แต่ในทางตรงกันข้าม หากสร้างโรงเก็บรถผิดที่ผิดทาง และไม่รู้วิธีแก้ความอัปมงคลอย่างถูกวิธีความหายนะต่าง ๆ อาจตามมาอย่างคาดไม่ถึง

ทิศตะวันออกเฉี่ยงใต้

ธาตุประจำทิศ : ไม้

เป็นทิศที่เกี่ยวกับ : โชคลาภทางด้านทรัพย์สินเงินทอง

ตามธรรมชาตินั้นโลหะเป็นธาตุพิฆาตของธาตุไม้ หากจอดรถไว้ในทิศดังกล่าวจะส่งผลด้านลบต่อเงินทองของบ้าน ทำให้บ้านอับโชค เงินทองไม่เข้าบ้าน เก็บเงินไม่อยู่ หรือมีเรื่องต้องเสียเงินทองตลอดเวลา

วิธีแก้ความอัปมงคล

 • ปลูกต้นไม้ที่ทิศดังกล่าว เพื่อเพิ่มพลังให้แก่ธาตุไม้ประจำทิศ
 • ขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือสร้างน้ำพุที่ทิศนี้ เนื่องจากธาตุน้ำจะช่วยค้ำจุนธาตุไม้ทำให้ธาตุไม้ประจำทิศมีพลังมากขึ้น และช่วยบั่นทอนอิทธิพลของธาตุโลหะให้น้อยลง
 • เปลี่ยนสีรถป็นสีน้ำเงินหรือเขียว สีดังกล่าวเป็นตัวแทนของธาตุน้ำและธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุสำคัญที่จะให้พลังแก่ธาตุไม้ประจำทิศ

ทิศใต้

ธาตุประจำทิศ : ไฟ

เป็นทิศที่เกี่ยวกับ : ชื่อเสียงและการเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป

หากจอดรถในทิศนี้ รถจะเสียบ่อย ๆ ทำให้ต้องเสียเงินทองจำนวนมากมายในการซ่อมแซม เนื่องจากธาตุไฟประจำทิศ จะทำลายธาตุโลหะของรถยนต์ให้สิ้นสลาย

วิธีแก้ความอัปมงคล

 • ให้จอดรถไว้ภายนอกโรงเก็บรถ แล้วเปลี่ยนโรงจอดรถนั้นเป็นสวนหย่อมแทน
 • เปลี่ยนสีรถเป็นสีแดงสว่างจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ทุเลาเบาบางลงได้

ทิศตะวันตกเฉี่ยงเหนือ

ธาตุประจำทิศ : ทอง

เป็นทิศที่เกี่ยวกับ : โชคในการหาคู่คิดหรือที่ปรึกษา หากจอดรถในทิศนี้ จะประสบโชคในการหาเพื่อนคู่คิด หรือผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เนื่องจากรถยนต์และทิศต่างก็เป็นธาตุทอง ธาตุเดียวกันย่อมเสริมซึ่งกันและกัน

วิธีเสริมโซคลาภให้ทวีคูณ

หาภาพของที่ปรึกษาหรือเพื่อนคู่คิดมาแขวนประดับไว้ในโรงจอดรถ จะทำให้เจ้าของบ้านและสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านได้รับโชคลาวจากทิศนี้มากยิ่งขึ้น

ทิศตะวันออก

ธาตุประจำทิศ : ไม้

เป็นทิศที่เกี่ยวกับ : โชคลาภทางด้านสุขภาพร่างกาย

หากคุณจอดรถไว้ในทิศนี้ จะทำให้ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวล้มเจ็บด้วยโรคร้าย หรือเจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ ตลอดเวลา ทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมาก ทำการอันใดก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากธาตุโลหะของรถจะทำลายธาตุไม้ประจำทิศให้ดับสลาย

วิธีแก้ความอัปมงคล

 • สร้างบ่อน้ำที่บริเวณนี้เพื่อเพิ่มพลังให้แก่ทิศ ธาตุน้ำจะค้ำจุนธาตุไม้ให้มีพลังแข็งแรง และในขณะเดียวกันน้ำก็จะทำลายธาตุโลหะให้มีกำลังอ่อนลง
 • วางน้ำเต้าที่ผูกด้วยเชือกสีแดงที่ข้างเตียงนอน เพื่อป้องกันพลังด้านร้ายที่จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย
 • เปลี่ยนสีรถเป็นสีเขียวหรือน้ำเงิน เพื่อช่วยเสริมกำลังให้แก่ทิศ จะช่วยบรรเทาปัญหาให้น้อยลงได้

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ธาตุประจำทิศ : ดิน

เป็นทิศที่เกี่ยวกับ : โชคทางด้านการศึกษาและการแสวงหาความรู้

หากจอดรถไว้ในทิศดังกล่าว จะเกิดผลร้ายต่อคนในครอบครัว ทำให้ล้มเหลวในหน้าที่การงานและการเรียน กว่าจะประสบความสำเร็จก็ต้องเหนื่อยยากกว่าคนอื่น เพราะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย

วิธีแก้ความอัปมงคล

 • แขวนลูกบอลคริสตัลที่ทิศดังกล่าวเพื่อเพิ่มโชคทางการเรียนและการทำงาน
 • สร้างน้ำพุหรือขุดบ่อน้ำเล็ก ๆ ธาตุน้ำจะพิฆาตธาตุโลหะของรถยนต์ ทำให้โลหะอ่อนกำลังลง
 • เปลี่ยนสีรถเป็นสีเหลืองเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ธาตุดิน วิธีนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ลงได้มาก

ทิศตะวันตก

ธาตุประจำทิศ : ทอง

เป็นทิศที่เกี่ยวกับ : โชคลาภทางด้านครอบครัวและการสืบทอดทายาท

หากจอดรถในทิศนี้ จะมีโชคในเรื่องครอบครัวและการสืบทอดทายาท คู่สามีภรรยาจะมีทายาทไว้สืบสกุลสมใจหวัง เนื่องจากธาตุโลหะประจำทิศจะส่งเสริมธาตุโลหะด้วยกันเอง สำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นเด็กเล็ก ๆ หากจอดรถในทิศนี้ ลูกหลานจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความกตัญญูกตเวที ว่านอนสอนง่าย และเมื่อโตขึ้นจะสร้างซื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ครอบครัว

ทิศเหนือ

ธาตุประจำทิศ : น้ำ

เป็นทิศที่เกี่ยวกับ : โชคลาภด้านการค้าและการทำงาน

หากจอดรถในทิศด้งกล่าวทางฮวงจุ้ยกล่าวว่าเป็นลักษณะที่ดี เนื่องจากธาตุโลหะของรถจะช่วยส่งเสริมธาตุน้ำประจำทิศ ทำให้เจ้าของบ้านรวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในบ้านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีการเลื่อนขั้น ได้รับการปรับเงินเดือนอยู่บ่อยๆ ประสบแต่ความเจริญ ค้าขายได้กำไรดี

วิธีเสริมโชคลาภให้ทวีคูณ

 • ให้ประดับทิศนี้ด้วยน้ำพุหรือบ่อน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุน้ำเพื่อเพิ่มพลัง
 • เปลี่ยนสีรถเป็นสีน้ำเงินเพื่อกระตุ้นโชคลาภทางด้านการค้าและการงานให้ดียิ่งขึ้น

ทิศตะวันตกเฉี่ยงใต้

ธาตุประจำทิศ : ดิน

เป็นทิศที่เกี่ยวกับ : โชคทางด้านความรัก

หากจอดรถในทิศดังกล่าว จะทำให้เจ้าของบ้านรวมไปจนถึงสมาชิกภายในบ้านประสบปัญหาด้านความรัก ความรักไม่เป็นไปดังใจปรารถนา ความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยามีอันต้องร้าวฉาน

วิธีแก้ความอัปมงคล

 • แขวนลูกบอลคริสตัลที่โรงเก็บรถเพื่อกระตุ้นโชคลาภทางด้านความรัก
 • ขุดบ่อเลี้ยงปลาบริเวณทิศนี้ เนื่องจากธาตุน้ำจะทำลายพลังของธาตุโลหะให้ตกแต่งพื้นที่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านด้วยเป็ดแมนดาริน 1 คู่
 • แขวนลูกบอลคริสตัลจำนวน 6 ลูกที่กลางห้องนั่งเล่น เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นภายในบ้าน
 • เปลี่ยนสีรถเป็นสีแดงหรือสีเหลือง เพื่อกระตุ้นโชคลาภทางด้านความรักและลดพลังด้านร้ายของโลหะให้น้อยลง

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับ สร้างโรงจอดรถ ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ที่เว็บ LOTTOSOD นำมาฝาก นอกจากฮวงจุ้ยบ้านที่สำคัญแล้ว เรื่องขอโรงจอดรถภายบ้านนี้ ก็ยังสามารถช่วยเสริมดวงให้คุณได้ในหลากหลายด้านเลยทีเดียว ยิ่งถ้าสร้างโรงจดรถให้ถูกที่ถูกทิศด้วยแล้ว ยิ่งส่งเสริมดวงชะตา เสริมโชคลาภทวีคูณ อย่าลืมลองนำหลักฮวงจุ้ยไปปรับใช้กันนะคะ

เว็บแทงหวย ซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 มีหวยออนไลน์ทุกประเภทให้เลือกเล่น พร้อมอัตราจ่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทย มีหนึ่งบาทก็แทงได้ง่าย ๆ สมัครสมาชิก