ข่าว

การโกหก กับ ความจริง การโกหกอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในความสัมพันธ์ หลายทีที่เราได้ยินว่า… ความไว้วางใจสร้างยาก แต่ถูกทําลายง่าย เพียงไม่กี่นาทีที่ถูกโกหกหลอกลวง