พระปางห้ามญาติ

พระประจำวันเกิด ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับประเทศไท…