มรกต14ชนิด

แก้วบัวมรกต ที่มีลักษณะถูกต้องตรงตามตำราคือ จะต้องเป็นแ…