แก้วพิรุณแสนห่า

แก้วพิรุณแสนห่า ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ฝนแสนห่าเป็นโป่…